Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Jak postrzegają swoją małą ojczyznę?

Treść

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy ogłosił w lutym konkurs dla dzieci i młodzieży na prezentację multimedialną pod hasłem „Bralin - mała wielka gmina”. Konkurs adresowany był do uczniów VI klas szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum z terenu gminy Bralin i podzielony został na dwie kategorie: I – szkoły podstawowe, II – gimnazja. W pierwszej kategorii udział zgłosili również uczniowie klas V, na co organizator wyraził zgodę. W kategorii I na konkurs wpłynęło 7 prac, wszystkie z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, natomiast w kategorii II - 9 prac z Gimnazjum w Bralinie.

Jury konkursowe w składzie: wicewójt Robert Kieruzal, sekretarz Zbigniew Łatka, pracownik referatu oświaty Marzena Kuropka i informatyk Radosław Murowski po wnikliwej analizie wszystkich prac wyłoniło zwycięzców. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KATEGORIA I:
I nagroda - prezentacja Kamila Zagrobelnego i Bartłomieja Chwołki
II nagroda - prezentacja Darii Baligi i Natalii Niechciał
III nagroda - prezentacja Michała Mirowskiego
Opiekunem uczniów była Elżbieta Kuropka

KATEGORIA II:
I nagroda – prezentacja Gracjana Graetza
II nagroda - prezentacja Moniki Domagały
Opiekunem uczniów był Jerzy Liebner

15 kwietnia miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród połączone z pokazem najlepszych prac. Do sali sesyjnej w urzędzie gminy zaproszeni zostali laureaci, ich opiekunowie oraz dyrektorzy szkół. Autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie z rąk wójta gminy Romana Wojtysiaka otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkowo prace laureatów będą prezentowane już niebawem na stronie internetowej gminy www.bralin.pl przez okres 1 miesiąca, a prezentacja Gracjana Graetza zamieszczona będzie na stronie gminy na stałe.

Autor: M.K.