Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Masz piękny ogród, piękną zagrodę, a może najlepszego sołtysa?

Treść

Zapraszamy mieszkańców gminy Bralin do udziału w konkursach, jakie ogłosił wójt gminy Roman Wojtysiak.

O konkursie pn. „Piękny ogród, piękna zagroda pisaliśmy już w poprzednim numerze „Życia Gminy Bralin”. Przypominamy, że zgłoszenia swojego ogródka czy zagrody należy dokonać pisemnie do 16 maja. Kartę zgłoszeniową można odebrać w urzędzie gminy pokój nr 2 lub pobrać z naszej strony interentowej (www.bralin.pl w zakładce Pliki do pobrania). Ocena ogródków nastąpi na podstawie dwóch wizji lokalnych: 2 czerwca i 4 sierpnia. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez rozesłanie obwieszczeń do sołectw oraz publikację na stronie internetowej gminy: www.bralin.pl oraz na łamach „Życia Gminy Bralin”. Na zakończenie zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna nagrodzonych ogrodów i zagród.

A kto zostanie „Sołtysem Roku 2009 Gminy Bralin”? Konkurs pod takim hasłem został ogłoszony i trwa głosowanie. Celem współzawodnictwa jest promowanie aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz lokalnej społeczności. Kandydatów zgłaszać mogą mieszkańcy, którzy ukończyli 18-ty rok życia, a głosować można tylko raz. Karty do głosowania znajdują w urzędzie gminy pokój nr 2 i tu też można oddawać swoje typy do 31 lipca br. Karty można także pobrać z naszej strony interentowej (www.bralin.pl w zakładce Pliki do pobrania). Ale nie tylko opinia mieszkańców będzie brana pod uwagę przez komisję konkursową. Do ogólnej punktacji będzie wliczana również aktywność i zaangażowanie sołtysów, a w tym: udział w sesjach Rady Gminy, potwierdzony przez organizatora udział w akcji dystrybucji żywności w I półroczu 2009 r., inicjatywa oraz pomoc organizacyjna sołtysa w realizacji prac i zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez gminę Bralin w okresie od stycznia 2007 r. do lipca 2009 r. oraz reprezentowanie gminy Bralin na zewnątrz i współpraca z Radą Gminy. Do wyłonienia laureatów powołana została komisja w składzie: Jerzy Bzymek, Marek Markiewicz, Anna Piasecka i Radosław Murawski. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w sierpniu br. Sołtys Roku 2009 otrzyma puchar oraz nagrodę ufundowaną przez wójta gminy. Warto tu dodać, że spośród głosujących mieszkańców naszej gminy wylosowana zostanie 1 osoba, która otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w konkursach.

Autor: M.K.